PREVENTIEMAATREGELEN IVM CORONA

 

Onderstaande preventiemaatregelen (door de overheid opgelegd) dienen STRIKT opgevolgd te worden tijdens het plaatsbezoek:


1)    Buiten de keurder mag er slechts 1 persoon extra aanwezig zijn in de woning of het appartement.  

Indien er 2 keurders (EPC en elektriciteit) aanwezig zijn, mogen er met andere woorden geen extra personen aanwezig zijn in de woning tijdens het plaatsbezoek.
2)    De afstand van minstens 1,5 meter dient ten alle tijden aangehouden te worden. (Social distancing)
3)    De woning dient grondig geventileerd te zijn gedurende minstens 30 minuten voor de keuring plaatsvindt (alle ramen open).
4)    Alle lichten dienen aan te zijn en alle binnendeuren, zolderluik, etc. geopend.
5)    Alle documenten in verband met isolatie, elektriciteit, etc. dienen klaar te liggen tijdens het plaatsbezoek.
6)    Alle kamers dienen veilig bereikbaar te zijn, zonder dat er andere voorwerpen verplaatst moeten worden.
7)    Voorzie eigen beschermingsmiddelen, onze keurders zullen dit ook doen.
8)    Contacteer ons wanneer u ziek bent.


De aanvrager verklaart hierbij op de hoogte te zijn gebracht dat bij het niet naleven van deze maatregelen of het maximaal aantal personen in de woning wordt overschreden: 
1) er geen keuring zal uitgevoerd worden en 
2) de kosten van de keuring volledig aangerekend zullen worden.

 

Energimmo Invest BVBA | Linkestraat 77 | 3582 Beringen 

BTW | BE 0847.199.087 | KBC IBAN: BE54 7350 3115 7697 BIC: KREDBEBB
RPR Hasselt | Erkenning EP14418 

web: www.epckeuring.be | e-mail: info@epckeuring.be