top of page

ASBESTINVENTARIS / ASBESTATTEST

 

Hieronder kan u alles terugvinden over het nieuwe asbestattest.

TARIEVEN

Wij werken met een all-in prijs voor al onze keuringen !

Wat is bij ons het grote verschil met andere firma's?

Alle staalnames en asbestanalyses van het labo, die nodig zijn volgens het inspectieprotocol (zie lijst hieronder), zijn bij ons inbegrepen... zo komt u niet voor verrassingen te staan en heeft u geen enkele meerkost te betalen na het plaatsbezoek !

Onze tarieven zijn vaste tarieven, inclusief ALLE kosten:

- inclusief BTW

- inclusief verplaatsingskosten

- inclusief de kosten voor staalname volgens het inspectieprotocol voor de asbestinventaris !

- inclusief de kosten voor labo-analyse van deze stalen !

- inclusief de kost voor het afleveren van het attest door OVAM en inclusief de bijdrage voor de certificatie-instelling

- onderstaande prijzen zijn niet van toepassing voor exclusieve villa's, boerderijen met stallingen (asbest) of uitzonderlijk vastgoed (gelieve hiervoor een offerte aan te vragen)

ASBESTINVENTARIS VERPLICHT VANAF 23 NOVEMBER 2022

 

In de Vlaamse gebouwen zouden nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zijn.  De Vlaamse Regering wil daarom zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen in kaart brengen.  Het asbestinventarisattest moet hiervoor zorgen. 


Vanaf 23 november 2022 is een asbestinventaris verplicht bij elke overdracht van een toegankelijke constructie met risicobouwjaar en een oppervlakte van minimum 20 m²

Toegankelijke constructie: 

Een toegankelijke constructie is elke constructie die men kan betreden. 

Een constructie kan binnen betreden worden als ze minstens bestaat uit een dak dat gedragen wordt door constructie-elementen, en als een mens er normaal in kan staan of lopen. 

Minstens een dak is een vereiste, al wordt het dak gedragen door 1 paal.

 

Risicobouwjaar:

Voor het bepalen van het riscobouwjaar wordt het jaareinde opbouw of de eerste ingebruikname bedoeld.  Dit jaartal kan men terugvinden op de kadastrale legger.

Het gebruik van asbest in België werd pas in 2001 verboden.  Daarom moeten enkel gebouwen met een riscobouwjaar van 2000 of ouder over een asbestattest beschikken.  

Oppervlakte:

Hierbij wordt de vloeroppervlakte bedoeld, de loodrechte, horizontale projectie op het maaiveld van het dak gemeten aan de buitenzijden.
De som van alle toegankelijke constructies op het perceel dient groter of gelijk te zijn aan 20 m².
 

Wat staat er in het asbestattest ?​

De asbestinventaris beschrijft welke materialen asbest bevatten, wat de staat is van de asbesttoepassing en hoe het asbesthoudend materiaal veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Op basis van dit verslag levert de OVAM voor elk eigendom een uniek asbestattest af met conclusie 'asbest-veilig- of 'niet-asbest-veilig'. 

De inhoud van het attest moet bekend gemaakt worden aan de koper van het pand bij het ondertekenen van het compromis en wordt daarna opgenomen in notariële akte.

Vanaf 1 mei 2025 moet er ook bij de ondertekening van het compromis bij de verkoop van een kavel in een mede-eigendom een asbestinventarisattest van de gemeenschappelijke delen aanwezig zijn.

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 over een asbestattest beschikken.

Zo wil men in 2040 naar een asbestveilig Vlaanderen.

Moet dan alle asbest verwijderd zijn in 2040 ?


Neen.  In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw  goed.  Dit plan bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken.  
Asbestveilig wil niet zeggen asbestvrij.  Enkel niet risicovolle asbesttoepassing mogen dan nog in een gebouw aanwezig zijn.  Een asbesttoepassing is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op vrijgave van asbestvezels.  Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit in de hand.

WERKWIJZE BIJ DE OPMAAK VAN DE ASBESTINVENTARIS

Onze gecertificeerde asbestdeskundigen inventarisatie (ADI) maken de asbestinventaris voor uw appartement of woning op.  

De asbestdeskundige werkt volgens een opgelegd inspectieprotocol.  Dit inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure en regelgeving hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd.

De keurder raadpleegt bewijsdocumenten met betrekking tot het goed, voert een visuele inspectie uit en neemt stalen voor analyse van asbest(verdachte) materialen.  De asbestdeskundige dient hiervoor een vooropgelegd inpectieprotocol te volgen.

bottom of page